12.05.2016 r. – godz 19.00 – Koncert inauguracyjny

Tomasz Zawierucha – gitara
Elbląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Marka Mosia
Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu
Bilety w cenie 35zł i 30zł (ulgowy) do nabycia w biurze EOK (Stary Rynek 25)
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00, wtorki i czwartki 8:00-18:00
w dni koncertowe kasa czynna od godziny 12:00, tel. +48 55 237 47 49

Czytaj więcej...

Lista zgłoszeń została zamknięta dnia 14.04.2016.

4. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA GITAROWE

ELBLĄG 12–15 MAJA 2016

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki” w Elblągu oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z terenu całego kraju oraz uczniów pozaszkolnych placówek oświatowych (Ogniska Muzyczne, Domy Kultury itp.). Udziału w konkursie nie mogą wziąć studenci wyższych uczelni muzycznych.
 3. Konkurs w każdej kategorii jest jednoetapowy, prezentacje uczestników są otwarte dla publiczności.
 4. Przesłuchania konkursowe oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
 5. Członkowie Jury nie mogą zgłosić do konkursu swoich uczniów.
 6. Punktacja wszystkich członków Jury jest jawna.
 7. Program przesłuchań należy wykonać z pamięci.
 8. Uczestnicy konkursu mają obowiązek (na ewentualne życzenie Jury) udostępnić komisji nuty wykonywanych utworów.
 9. Wpisowe w wysokości 90 zł od każdego uczestnika należy wpłacić na konto

       Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki” Bank PEKAO S.A.
       40 1240 1226 1111 0010 0653 8427
       z dopiskiem „Spotkania gitarowe”.

       W przypadku rezygnacji z konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

 10. Zgłoszenia należy przesłać od dnia 1 lutego do 8 kwietnia 2016 r.
 11. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą jedynie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.spotkaniagitarowe.pl Tam znajdziecie Państwo miejsce do wpisania wszystkich wymaganych informacji oraz załączycie potwierdzenie dokonania wpłaty. Nie przyjmujemy zgłoszeń w formie tradycyjnej! Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. W przypadku dużej ilości uczestników decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 13. Dla laureatów przewidziano dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe.
 14. Koszty podróży, wyżywienia i noclegów pokrywają instytucje delegujące lub opłacają uczestnicy we własnym zakresie.
 15. Harmonogram występów uczestników konkursu zostanie umieszczony na stronie www.spotkaniagitarowe.pl nie później niż 2 maja 2016 r.
 16. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących grupach wiekowych:

       • Grupa I – urodzeni w roku 2006 i później.
            – program dowolny
       Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych.
       Czas trwania występu 4-7 minut.

       • Grupa II – urodzeni w latach 2003-2005
            – program dowolny
       Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych.
       Czas trwania występu 9-12 minut.

       • Grupa III – urodzeni w latach -2000-2002
            – program dowolny
       Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych.
       Czas trwania występu 12-15 minut.

       • Grupa IV – urodzeni w latach 1997-1999.
            – program dowolny
       Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych.
       Czas trwania występu 15-18 minut.

 17. Laureaci pierwszych miejsc w poprzedniej edycji OSG nie mogą wziąć udziału w konkursie w tej samej grupie wiekowej.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 19. Dla uczestników konkursu, pedagogów i opiekunów wstęp na koncerty jest bezpłatny z wyłączeniem koncertu inauguracyjnego.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania i filmowania uczestników oraz wykorzystywania ich wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 21. Szczegółowy program konkursu oraz informacje związane z organizacją będzie można znaleźć na stronie http://spotkaniagitarowe.pl.

Patronat honorowy

 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej