Współorganizator 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, Elbląg 2016

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiegoto placówka oświatowa z ponad 60-letnią tradycją w kształceniu muzycznym. W swojej bogatej historii wykształciła kilka pokoleń zawodowych muzyków.Absolwenci kontynuują edukację artystyczną na wyższych uczelniach muzycznych. Wielu z nich odnosi sukcesy występując jako soliści, kameraliści oraz członkowie renomowanych orkiestr.

Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury.

Szkoła funkcjonuje w jednym budynku szkolnym. Pierwszym dyrektorem był Józef Karpiński (1953-77), drugim Bogusław Stolarski, a od września 2012 r, funkcję tę pełni Andrzej Korpacki. Wicedyrektorem do spraw ogólnokształcących jest Grażyna Marusa, funkcję wicedyrektora ds. muzycznych pełni Wiesław Pająk.

Czytaj więcej...

Partner 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, Elbląg 2016

Elbląska Orkiestra Kameralna istnieje od 2007 roku. Muzykami Orkiestry są młodzi i utalentowani absolwenci gdańskiej Akademii Muzycznej, w dużej części zaczynający edukację w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu – laureaci wielu konkursów solowych i kameralnych.

Szefem artystycznym Orkiestry jest Marek Moś – dyrygent i kameralista.

Współpracujący z elbląskimi kameralistami dyrygenci i soliści, to artyści uznani w kraju oraz za granicą, m.in.: Jerzy Maksymiuk, Marek Moś, Kai Bumann, Michał Nesterowicz, José Maria Florêncio, Massimiliano Caldi, Soyoung Yoon, Agata Szymczewska, Piotr Pławner, Erzhan Kulibaev, Łukasz Długosz.

Czytaj więcej...

Partner 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, Elbląg 2016

Misja:
 • Działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjna na rzecz mieszkańców Elbląga.
 • Wspieranie lokalnych twórców, środowisk kulturotwórczych, a szczególnie uzdolnionej młodzieży.
 • Przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE.
 • Prezentowanie dorobku kulturowego mniejszości narodowych.

Czytaj więcej...

Współorganizator 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych,
Elbląg 2016

Naszym celem jest:

 • Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań z dziedziny muzyki
 • Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego w mieście
 • Edukacje kulturalne i wychowanie poprzez artystyczne działania muzyczne
 • Promocje dorobku i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie
 • Edukacja artystyczna wspierająca szkolnictwo artystyczne, muzykę, teatr i ruch amatorski
 • Przygotowanie społeczeństwa do świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym
 • Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości w kraju i za granicą

Czytaj więcej...

Patronat honorowy

 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej