Partner 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, Elbląg 2016

Misja:
 • Działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjna na rzecz mieszkańców Elbląga.
 • Wspieranie lokalnych twórców, środowisk kulturotwórczych, a szczególnie uzdolnionej młodzieży.
 • Przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE.
 • Prezentowanie dorobku kulturowego mniejszości narodowych.
Odbiorcy działań:

Młodzież artystycznie uzdolniona, młodzi artyści, inteligencja poszukująca możliwości zaspokojenia potrzeb kulturalnych wyższego rzędu np. muzyki klasycznej, lokalni twórcy.

Obszary działań:
  Nauka, kultura, ekologia
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • muzyka
 • teatr
 • sztuki wizualne, wzornictwo
 • literatura, czasopisma
 • edukacja kulturalna
Tożsamość, tradycja narodowa
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

W sieci:

Patronat honorowy

 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin
 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej