Współorganizator 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych,
Elbląg 2016

Naszym celem jest:

 • Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań z dziedziny muzyki
 • Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego w mieście
 • Edukacje kulturalne i wychowanie poprzez artystyczne działania muzyczne
 • Promocje dorobku i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie
 • Edukacja artystyczna wspierająca szkolnictwo artystyczne, muzykę, teatr i ruch amatorski
 • Przygotowanie społeczeństwa do świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym
 • Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości w kraju i za granicą

Obszary działań:

  Nauka, kultura, ekologia
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • muzyka

Adres siedziby, kontakt

ul. Romualda Traugutta 91, 82-300 Elbląg
Tel.: (55) 611 40 40
Faks: (55) 611 41 41


Źródło: bazy.ngo.pl

Patronat honorowy

 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin
 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej