Współorganizator 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, Elbląg 2016

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiegoto placówka oświatowa z ponad 60-letnią tradycją w kształceniu muzycznym. W swojej bogatej historii wykształciła kilka pokoleń zawodowych muzyków.Absolwenci kontynuują edukację artystyczną na wyższych uczelniach muzycznych. Wielu z nich odnosi sukcesy występując jako soliści, kameraliści oraz członkowie renomowanych orkiestr.

Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury.

Szkoła funkcjonuje w jednym budynku szkolnym. Pierwszym dyrektorem był Józef Karpiński (1953-77), drugim Bogusław Stolarski, a od września 2012 r, funkcję tę pełni Andrzej Korpacki. Wicedyrektorem do spraw ogólnokształcących jest Grażyna Marusa, funkcję wicedyrektora ds. muzycznych pełni Wiesław Pająk.

W skład ZPSM wchodzą:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (OSM I ST.) - sześcioletni cykl nauczania - wydział instrumentalny, specjalności: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, perkusja,
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (OSM II ST.) - sześcioletni cykl nauczania, kształci w zawodzie muzyk instrumentalista, specjalności jak wyżej oraz w zawodzie muzyk - nauczyciel rytmiki.
 • Szkoła Muzyczna I stopnia (SM I ST. ) - czteroletni cykl nauczania, wydział instrumentalny, specjalności jak wyżej.
 • Szkoła Muzyczna II stopnia (SM II ST.) - czteroletni cykl nauczania, wydziały jak wyżej.

Absolwenci uzyskują dyplom muzyka, oraz maturę upoważniającą do ubiegania się o przyjęcie we wszystkich typach szkół wyższych.

Corocznie uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy na przesłuchaniach, konkursach i festiwalach w całej Polsce a także poza granicami naszego kraju.

Szkoła uzyskuje wysokie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych organizowanych przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych na przestrzeni lat funkcjonowały m.in.: orkiestra I, II stopnia, orkiestra dęta, chór I i II stopnia, zespół muzyki rozrywkowej, kwartet saksofonowy. Powstało wiele zespołów instrumentalnych, symfonicznych, jazzowych czy rockowych. Muzycy wywodzący się z tej placówki obecnie czynnie tworzą elbląską i nie tylko scenę muzyczną działając zawodowo.

W szkole organizowane są cykliczne konkursy jak na przykład Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy "Bajeczna Miniatura", Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe, oraz cykliczne koncerty forum, które w październiku 2014 roku odbyło się po raz 100.

Od czerwca 2013 roku trwa generalny remont placówki, podczas którego w styczniu 2014 roku doszło do pożaru Sali koncertowej. Zniszczeniu uległa także część instrumentów. Obecnie szkoła oprócz nowego wyglądu zyska między innymi kameralną salę koncertową oraz studio nagrań.

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg


Ze strony http://elmuzyka.edu.pl

Patronat honorowy

 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin
 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej