Patronat honorowy

Patronat medialny

 1. Imię i nazwisko uczestnika:

  .....................................................................................
 2. Data urodzenia:

  .....................................................................................
 3. Klasa (rok nauki):

  .....................................................................................
 4. Grupa:

  .....................................................................................
 5. Nazwa i adres placówki:

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................
 6. Imię i nazwisko nauczyciela:

  .....................................................................................
 7. Adres e-mail:

  .....................................................................................
 8. Czas trwania programu:

  .....................................................................................
 9. Wykonywany repertuar:

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................
 10. Rezerwacja obiadów w dniach:

    ilość obiadów
  16.05.2014  
  17.05.2014  
  18.05.2014  .......................... ..........................
Miejscowość i data Podpis

 

III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA GITAROWE

ELBLĄG 15 – 18 MAJA 2014

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki” w Elblągu oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z terenu całego kraju oraz uczniów pozaszkolnych placówek oświatowych (Ogniska Muzyczne, Domy Kultury itp.).
 3. Konkurs w każdej kategorii jest jednoetapowy, prezentacje uczestników są otwarte dla publiczności.
 4. Przesłuchania konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 5. Członkowie Jury nie mogą zgłosić do konkursu swoich uczniów.
 6. Punktacja wszystkich członków Jury jest jawna.
 7. Program przesłuchań należy wykonać z pamięci.
 8. Uczestnicy konkursu mają obowiązek (na ewentualne życzenie Jury) udostępnić komisji nuty wykonywanych utworów.
 9. Wpisowe w wysokości 80 zł od każdego uczestnika należy wpłacić na konto
  Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki” Bank PEKAO S.A.
  40 1240 1226 1111 0010 0653 8427
  z dopiskiem „Spotkania gitarowe”.
  W przypadku rezygnacji z konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu wraz z kserokopią wpłaty wpisowego należy przesłać pocztą na adres
  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
  ul. Traugutta 91, 82–300 Elbląg,
  lub faxem na nr (55) 611 41 41
  do dnia 11 kwietnia 2014 r. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Karta zgłoszenia powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika konkursu,
  • program i czas trwania wykonywanych kompozycji (imię i nazwisko kompozytora, tytuły utworów, autora opracowania itd.),
  • nazwę szkoły,
  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • adres e–mail.
  Karta winna być wypełniona starannie, a najlepiej za pomocą komputera.
 12. Koszty podróży, wyżywienia i noclegów pokrywają instytucje delegujące lub opłacają uczestnicy we własnym zakresie.
 13. Dla laureatów przewidziano dyplomy, statuetki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 14. W przypadku dużej ilości uczestników decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 15. Harmonogram występów uczestników konkursu zostanie umieszczony na stronie www.spotkaniagitarowe.pl nie później niż 5 maja 2014.
 16. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących grupach wiekowych i kategoriach:
  • Grupa I – urodzeni w roku 2003 i później.
   utwór na technikę arpeggio
   program dowolny
   Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych. Czas trwania występu 6–8 minut.
  • Grupa II – urodzeni w latach 2000–2002.
   utwór o charakterze technicznym
   program dowolny
   Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych. Czas trwania występu 10–12 minut.
  • Grupa III – urodzeni w latach 1998–1999.
   utwór o charakterze technicznym
   program dowolny
   Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych. Czas trwania występu 12–15 minut.
  • Grupa IV – urodzeni w latach 1994–1997.
   program dowolny
   Program powinien zawierać utwory z co najmniej dwóch epok muzycznych. Czas trwania występu 16–18 minut.
 17. Laureaci pierwszych miejsc w poprzedniej edycji OSG nie mogą wziąć udziału w konkursie w tej samej grupie wiekowej.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 19. Dla uczestników konkursu, pedagogów i opiekunów wstęp na koncerty jest bezpłatny z wyłączeniem koncertu inauguracyjnego.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania i filmowania uczestników oraz wykorzystywania ich wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 21. Proponowana baza noclegowa:
  Hotel Arbiter
  Pl. Słowiański 2, 82–300 Elbląg
  tel. (55) 232 40 83

  Hotel „Galeona”
  ul. Krótka 5, 82–300 Elbląg
  tel. (55) 235 22 88
 22. Szczegółowy program konkursu oraz informacje związane z organizacją będzie można znaleźć na stronie http://spotkaniagitarowe.pl .

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej