Patronat honorowy

Patronat medialny

 1. Imię i nazwisko uczestnika:

  .....................................................................................
 2. Data urodzenia:

  .....................................................................................
 3. Klasa (rok nauki):

  .....................................................................................
 4. Grupa:

  .....................................................................................
 5. Nazwa i adres placówki:

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................
 6. Imię i nazwisko nauczyciela:

  .....................................................................................
 7. Adres e-mail:

  .....................................................................................
 8. Czas trwania programu:

  .....................................................................................
 9. Wykonywany repertuar:

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................

  .....................................................................................
 10. Rezerwacja obiadów w dniach:

    ilość obiadów
  16.05.2014  
  17.05.2014  
  18.05.2014  .......................... ..........................
Miejscowość i data Podpis

 

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej