Patronat honorowy

Patronat medialny

Studia muzyczne ukończył po indywidualnym toku studiów w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie Marcina Zalewskiego. Następnie otrzymał stypendium rządu Hiszpanii i studiował w Conservatorio Superior w Alicante w klasie Jose Thomasa. Swoje umiejętności doskonalił na wielu międzynarodowych kursach muzycznych.

Jest wykładowcą klasy gitary w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i jej filii w Białymstoku. Prowadzi również klasę gitary w ZPSM nr 2 w W-wie.

W swojej 35 letniej praktyce pedagogicznej wykształcił wielu gitarzystów, którzy legitymują się wybitnymi sukcesami na wielu międzynarodowych konkursach, oraz znaczącymi osiągnięciami koncertowymi, fonograficznymi i pedagogicznymi.

Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne otrzymał nagrodę I st Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodę I st. Dyrektora CEA, oraz medal Zasłużony Dla Kultury Polskiej.

Czytaj więcej...


Marcin Dylla zaliczany jest przez wielu krytyków muzycznych i melomanów do grona najwybitniejszych gitarzystów klasycznych. Swoją pozycję zawdzięcza m.in. niespotykanej ilości nagród na konkursach muzycznych. W latach 1996-2007 dziewiętnastokrotnie zdobył pierwsze miejsce na najbardziej prestiżowych, międzynarodowych konkursach gitarowych, odbywających się w Europie i USA.

Wielokrotnie honorowany był nagrodami publiczności oraz orkiestr, z którymi występował. W 2002 roku na 7. Międzynarodowym Konwencie Gitarowym w Alessandrii Marcin Dylla otrzymał również nagrodę krytyków muzycznych „złotą gitarę“ dla najlepiej zapowiadającego się młodego gitarzysty.

Renomę Marcina Dylli w artystycznym życiu Europy ugruntowuje udział w wielu festiwalach muzycznych, prowadzenie lekcji mistrzowskich, współpraca z wybitnymi muzykami i orkiestrami oraz liczne recitale w prestiżowych salach koncertowych świata, takich jak: Konzerthaus – Wiedeń, Musikverein – Wiedeń, Auditorio Nacional – Madryt, Filharmonia – St. Petersburg, Kleinhans Music Hall – Buffalo N.Y.

Czytaj więcej...


Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1993r), Studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Łodzi (2003), Ekspert MEN o specjalności: gitara klasyczna i zarządzania oświatą, Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Doradca metodyczny MkiDzN.

Obecnie nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie, oraz wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku.

Uczniowie Dariusza Michałowskiego w ciągu kilku ostatnich lat zdobyli ponad 100 czołowych nagród na prestiżowych konkursach gitarowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Czytaj więcej...

Występuje na estradach niemal całej Europy z recitalami solo, z koncertami z towarzyszeniem orkiestry, także w repertuarze kameralnym. Szczególne uznanie wzbudzają jego interpretacje muzyki hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, polskiej oraz gitarowych transkrypcji muzyki lutniowej i vihuelowej. Występował na wielu prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzycznych.

Studiował na Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Marcina Zalewskiego i w Wyższym Konserwatorium Królewskim w Madrycie u Jose Luisa Rodrigo, a także na licznych międzynarodowych kursach u największych mistrzów gitary. Jest laureatem wielu nagród na konkursach i festiwalach gitarowych w kraju i za granicą.

Czytaj więcej...

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej