Patronat honorowy

Patronat medialny


Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1993r), Studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Łodzi (2003), Ekspert MEN o specjalności: gitara klasyczna i zarządzania oświatą, Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Doradca metodyczny MkiDzN.

Obecnie nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie, oraz wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku.

Uczniowie Dariusza Michałowskiego w ciągu kilku ostatnich lat zdobyli ponad 100 czołowych nagród na prestiżowych konkursach gitarowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W roku 2008 otrzymał Nagrodę Indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie a w roku 2013 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej oraz odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 2008r. prowadzi Kursy Metodyczne i Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny Centrum Edukacji Artystycznej na terenie całego kraju.

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej