Patronat honorowy

Patronat medialny

Organizatorami 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych w Elblągu są:

 • Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki" w Elblągu - [ info ]
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu - [ info ]
Kierownictwo:
 • Małgorzata Piejdak - [ kontakt ]
 • Hanna Orlewicz - Olczak
Biuro Konkursu:
Komitet Organizacyjny:

Partnerami 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych w Elblągu są:

 • Elbląska Orkiestra Kameralna - [ info ]
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne - [ info]
Wpłaty na konto:
Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki"
Bank Pekao S.A. 40 1240 1226 1111 0010 0653 8427
z dopiskiem: "Spotkania gitarowe"

Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki"
- współorganizator III Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, Elbląg 2014

Naszym celem jest:

 • - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań z dziedziny muzyki
 • - Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego w mieście
 • - Edukacje kulturalne i wychowanie poprzez artystyczne działania muzyczne
 • - Promocje dorobku i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie
 • - Edukacja artystyczna wspierająca szkolnictwo artystyczne, muzykę, teatr i ruch amatorski
 • - Przygotowanie społeczeństwa do świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym
 • - Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości w kraju i za granicą

Czytaj więcej...

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej