Patronat honorowy

Patronat medialny

Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki"
- współorganizator III Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, Elbląg 2014

Naszym celem jest:

 • - Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań z dziedziny muzyki
 • - Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego w mieście
 • - Edukacje kulturalne i wychowanie poprzez artystyczne działania muzyczne
 • - Promocje dorobku i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie
 • - Edukacja artystyczna wspierająca szkolnictwo artystyczne, muzykę, teatr i ruch amatorski
 • - Przygotowanie społeczeństwa do świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym
 • - Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości w kraju i za granicą

Obszary działań:

  Nauka, kultura, ekologia
 • - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • - muzyka

Adres siedziby, kontakt

ul. Romualda Traugutta 91, 82-300 Elbląg
Tel.: (55) 611 40 40
Faks: (55) 611 41 41


Źródło:

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej