Patronat honorowy

Patronat medialny

 • – Data założenia: 1601
 • – Wielkość zbiorów: ok. 524 000
 • – Lokalizacja: Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7
 • – Filie: 8 miejscowych

Biblioteka Elbląska – biblioteka założona w 1601 roku przez Jana Myliusa.

Biblioteka Elbląska dysponuje ponad półmilionowym księgozbiorem, z czego 55 690 woluminów to zbiory o charakterze naukowym takie jak: inkunabuły, starodruki, rękopisy, wydawnictwa kartograficzne, muzykalia, ekslibrisy, czasopisma oraz książki z XIX i XX wieku z różnych dziedzin wiedzy i literatury.

Czytaj więcej...

Elbląska Orkiestra Kameralna została powołana w październiku 2007 roku. Muzykami Orkiestry są młodzi i utalentowani absolwenci gdańskiej Akademii Muzycznej, w dużej części zaczynający edukację w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu – laureaci wielu konkursów solowych i kameralnych, dla których muzyka stała się wielką pasją, a praca w Orkiestrze jest kontynuacją ich twórczego rozwoju i artystycznych poszukiwań.

Soliści i dyrygenci współpracujący z Orkiestrą są artystami uznanymi w Polsce i za granicą, to m.in. Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Jakowicz, Andrzej Mysiński, Wiesław Kwaśny, Jan Stanienda, Marek Moś, Kai Bumann, a z młodszego pokolenia Agata Szymczewska, Michał Nesterowicz, Piotr Pławner, Marcin Zdunik, Robert Kabara, Łukasz Długosz, Adam Klocek i Zbigniew Pilch. Repertuar Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, dla której 2011/2012 jest dopiero piątym sezonem artystycznym, obejmuje dzieła mistrzów baroku, klasycyzmu, romantyzmu i XX wieku – od A. Corellego po kompozycje W. Lutosławskiego, W. Kilara i H. M. Góreckiego.

Czytaj więcej...

O nas

Misja:

 • - Działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjna na rzecz mieszkańców Elbląga.
 • - Wspieranie lokalnych twórców, środowisk kulturotwórczych, a szczególnie uzdolnionej młodzieży.
 • - Przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE.
 • - Prezentowanie dorobku kulturowego mniejszości narodowych.

Czytaj więcej...

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej