Patronat honorowy

Patronat medialny

O nas

Misja:

 • - Działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjna na rzecz mieszkańców Elbląga.
 • - Wspieranie lokalnych twórców, środowisk kulturotwórczych, a szczególnie uzdolnionej młodzieży.
 • - Przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE.
 • - Prezentowanie dorobku kulturowego mniejszości narodowych.

Odbiorcy działań:

Młodzież artystycznie uzdolniona, młodzi artyści, inteligencja poszukująca możliwości zaspokojenia potrzeb kulturalnych wyższego rzędu np. muzyki klasycznej, lokalni twórcy.

Obszary działań:

  Nauka, kultura, ekologia
 • - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • - muzyka
 • - teatr
 • - sztuki wizualne, wzornictwo
 • - literatura, czasopisma
 • - edukacja kulturalna

Tożsamość, tradycja narodowa

 • - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

W sieci:

Organizatorzy i Partnerzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

  Organizator III OSG Elbląg 2014

 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • Elbląska Orkiestra Kameralna

  Partner III OSG Elbląg 2014

 • ZKM

  Partner III OSG Elbląg 2014

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu

  zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg

 • Sejmik

  dofinansowano ze środków
  Samorządu Województwa
  Warmińsko-Mazurskiego

 • Centrum Eduklacji Artystycznej

  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej