Joanna Rudnicka
Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku (1984 r.) w klasie prof. J. Paterka.

Pracuje jako nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku i Sopockiej Szkole Muzycznej I st. w Sopocie.

Jest organizatorem Sopockich Kameraliów Gitarowych oraz Warsztatów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.

Uczniowie Joanny Rudnickiej są laureatami bardzo wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Patronat honorowy

 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej