Dariusz Michałowski
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1993 r.). Studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Łodzi (2003). Ekspert MEN o specjalności: gitara klasyczna i zarządzania oświatą, Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Doradca metodyczny MKiDzN. Obecnie nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

Uczniowie Dariusza Michałowskiego w ciągu kilku ostatnich lat zdobyli ponad 100 czołowych nagród na prestiżowych konkursach gitarowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W roku 2008 otrzymał Nagrodę Indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie a w roku 2013 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej oraz odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Od 2008 r. prowadzi Kursy Metodyczne i Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny Centrum Edukacji Artystycznej na terenie całego kraju.

Patronat honorowy

 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej