Organizatorami 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych w Elblągu są:

 • Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki" w Elblągu - [ info ]
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu - [ info ]
Kierownictwo:
 • Małgorzata Piejdak - [ kontakt ]
 • Hanna Orlewicz - Olczak
Biuro Konkursu:
Komitet Organizacyjny:

Partnerami 4. Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych w Elblągu są:

 • Elbląska Orkiestra Kameralna - [ info ]
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne - [ info]
Wpłaty na konto:
Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki"
Bank Pekao S.A. 40 1240 1226 1111 0010 0653 8427
z dopiskiem: "Spotkania gitarowe"

Patronat honorowy

 • Patronat honorowy Witold Wróblewski Prezydent Elbląga
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marekl Brzezin

Patronat medialny

Organizatorzy i Partnerzy

 • Stowarzyszenie
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
  Współorganizator IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląska Orkiestra Kameralna
  Partner IV OSG Elbląg 2016
 • Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
  Partner IV OSG Elbląg 2016

Dofinansowanie

 • Urząd Miejski w Elblągu
  zrealizowano
  przy współudziale finansowym
  Samorządu Miasta Elbląg
 • Centrum Eduklacji Artystycznej
  współfinansowane przez
  Centrum Edukacji Artystycznej